Tüm Büyüler

Tırnak İle Büyü Yapılır mı

Tırnak Büyüsü Kime Yapılır? Tırnak Büyüsü Evlilikleri Bozar Mı? Hepsi ve daha fazlası için makalemizi inceleyebilirsiniz...

Evet, tırnak ile büyü yapılabilmektedir. Tırnak büyüsü çift taraflı yani çift amaçlı
yapılabilen kara büyülerdendir. Oldukça ünlü ve etkili olan tırnak büyüsü birçok kişi
tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Kara büyülerin en kuvvetlilerinden
olan Tırnak Büyüsü kuvveti ve tesir süresi düşünüldüğünde mutlaka uzman medyum
hocalar tarafından yapılmalıdır. Tırnak büyüsü 2 şekilde ve 2 farklı amaçla
yapılmaktadır.

Tırnak büyüsü bahsettiğimiz gibi iki amaç üzerine yapılabilmektedir. Bunlardan
birincisi ayırma amacıyla yapılan tırnak büyüsüdür. İkincisi ise bağlama amacıyla
yapılan tırnak büyüsüdür. Her iki büyünün ismi aynı olsa da yapılışları ve amaçları
birbirinden farklıdır.

İki farklı amaçla yapılan tırnak büyüsü hakkında birçok eksik bilgi
bulunmaktadır. Bu bilgiler ile hareket eden kişiler çoğu durumda yanılgıya
düşmektedir. Bu yüzden tırnak büyüsü ile yeterli ve doğru bilgilere ulaşmadan
harekete geçmemenizi tavsiye ederiz.

Kara büyü sınıfında yer alan Tırnak büyüsü toplum tarafından büyük oranda
tercih ediliyor. Bunun yegâne sebebi tırnak büyüsünün çok güçlü olmasıdır. Ayrıca
çift taraflı yapılabiliyor olması da ikinci bir etkendir. Ayırma ve bağlama büyüsü olarak
yapıldığı için birçok kişi ve ilim sahibi medyum hocalar tarafından sıklıkla tercih
edilmektedir.

İçindekiler

Tırnak Büyüsü Kime Yapılır?

İlim sahibi ve maneviyatı güçlü medyum hocalar tarafından yapılabilen tırnak
büyüsü, geçmiş tarihlerden günümüze kadar uzanan bilgi ve belgelere göre çok
kuvvetli bir kara büyüdür. Tırnak büyüsü sevdiğini kendine bağlama amacıyla yapılır.
Sevdiğiniz kişi size karşı ilgisiz ise tırnak büyüsü yaptırabilirsiniz.

Aynı zamanda tırnak büyüsü seven iki kişiyi birbirinden ayırmak amacı ile de
yapılabilir. Bu durumda izlenen ritüeller diğerinden farklıdır. Ayırma büyüsü olarak
kullanıldığında tırnak büyüsü yine en güçlü ve hızlı etki eden büyülerden biridir.

Tırnak Büyüsü Kimlere Yapılamaz?

Tırnak büyüsü genel olarak kadın veya erkek fark etmeksizin herkes üzerinde
rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ancak her ne olursa olsun tırnak büyüsünün etki
etmeyeceği kişiler de bulunmaktadır. Tırnak büyüsünün tesir etmediği kişiler
şunlardır;

  •  Yeni doğum yapmış kadınlar,
  • Kör olanlar (körlüğü doğuştan olanlar),
  •  İkiz olan ancak kardeşi vefat etmiş kişiler,

Tırnak Büyüsünün Amacı Nedir?

Çok değerli büyü kaynaklarında tırnak büyüsü büyük bir yere ve öneme
sahiptir. El/ayak tırnaklarının küçük bir parçası ile yapılan tırnak büyüsü birçok amaç
için yapılabilir. Tırnak büyüsü amaçları şunlardır;

  • İki kişiyi birbirine âşık etmek,
  •  Sevenleri ayırmak,
  •  Kişilerin psikolojilerini bozarak intihar eşiğine getirmek,
  •  Akıl sağlığı ile oynayarak hafızalarının silinmesini sağlamak,
  •  Aile ilişkilerini bozmak,
  •  İş hayatında kolay zenginlik kazanmak,
  •  Ticari durumu bozarak iflas ettirmek

Yukarıda belirtilen tırnak büyüsü amaçları en çok kullanılan amaçlardan
bazılarıdır. Ancak tırnak büyüsünün yapılış amaçları bunlarla sınırlı değildir. Önemli
büyü kaynaklarında ki bilgilere göre tırnak büyüsü çok daha geniş amaçlara hitap
edebilen bir büyüdür. Ancak günümüzde tırnak büyüsü sıklıkla ayırma veya bağlama
amacı ile yapılmaktadır.

Tırnak Büyüsü Evlilikleri Bozar mı?

Daha önce de belirtildiği üzere tırnak büyüsü çok kısa sürede etki eden
kuvvetli bir büyüdür. Bu büyünün yapılış amacı her ne kadar çok çeşitli olsa da genel
olarak ayırma ve bağlama amaçları ile uygulanır.

Tırnak büyüsü ayırma büyüsü olarak uygulandığında en güzel ilişkileri, çok
mutlu evli çiftleri, uzun süredir ilişkide olanları hatta beraber büyümüş olan evli çiftleri
bile birbirlerinden ayırabilmektedir.

Büyü yapıldığı anda etkisini yavaş yavaş göstermeye başlar. Mutlu çiftler
arasında sebepsiz yere tartışma ve kavgalar baş gösterir. İlerleyen dönemde etkisini
giderek arttıran tırnak büyüsü evli çiftler arasında cinsel isteksizliğe neden olur.
Bunun neticesinde zaten kavga gürültü içerisinde devam eden ilişki bir kez daha yara
almış olur. En son noktada çiftler artık birbirine tahammül edemez duruma gelir ve
adeta birbirini gördüklerinde mideleri bulanır. Sonuçta mutlu çiftimiz artık mutsuz
oldukları için ayrılır veya boşanırlar.

Evli ve mutlu çiftleri ayırma gücünden dolayı tırnak büyüsü toplum tarafından
yuva yıkan büyü olarak da adlandırılır.

!!!!Adet Kanı Büyüsü İçin Hemen Tıkla!!!!

Tırnak Büyüsünde Hangi Tırnaklar Kullanılır?

Tırnak büyüsü yaptırmak isteyenler hangi tırnağın kullanılacağı ile ilgili bazı
tereddütler yaşıyorlar. Bu tereddütleri ortadan kaldıracak bilgiyi sizlere veriyoruz.

Tırnak büyüsü için sol el serçe ve orta parmak tırnakları kullanılmaktadır.

Ancak diğer parmaklardan alınan tırnaklar de gereklidir. Yani sol el
parmaklarının tüm tırnaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tırnak büyüsü için tırnakları alırken lütfen ayrı ayrı muhafaza ediniz ve hangi
tırnaklar olduğunu işaretleyiniz.

Tırnak Büyüsü Nasıl Yapılır?

Tırnak büyüsü, erişkin bir kişinin el veya ayak tırnaklarından bir parça
kullanılarak yapılır.

Bu büyüde en önemli nokta kullanılacak tırnakların büyü yapılacak kişiye ait
olmaması gerekliliğidir. Büyüde kullanılacak tırnak parçaları büyü ile alakasız olan
yabancı ve yetişkin bir kişiye ait olmalıdır.

Tırnak büyüsünün tutması için kullanılacak tırnakların ait olduğu kişinin büyü
yapılacak kişi için namahrem olması gereklidir.

Tırnak büyüsü bağlama amacı ile yapılıyorsa dört aşamada icra edilir.

Birinci aşama mayalanma aşamasıdır. Bu aşama boyunca kullanılacak
tırnakların bir gün süre ile mayalanması gerekmektedir. Büyüde kullanılmayacak olan
diğer üç tırnak büyü işlemi sonuna kadar kapalı olarak muhafaza edilir.

Eski büyü kaynaklarında ki bilgilere göre serçe parmak tırnağı dişiliği orta
parmak tırnağı ise erkekliği simgelemektedir.

Bağlama tılsımı yazılması büyünün ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Küçük bir
kâğıt parçasına bağlama büyüsü yapılan kişilerin isimlerini içeren tılsım medyum
hoca tarafından yazılır.

Tırnak büyüsü bağlama amacı ile yapılıyorsa mavi renkli kalem ayırma amacı
ile yapılıyorsa kırmızı renkli kalem kullanılır.

Bununla birlikte bağlama amacıyla yapılan tırnak büyüsünde yazılan tılsım
bağlama ve âşık etme amacını temsilen daire içerisine alınır.

Ayırma maksadıyla yapılacak tırnak büyüsünde ise ayırma amacını temsilen
tılsım kare içerisine alınır.

Tırnak büyüsünün üçüncü bölümü, tılsım yazılı olan kâğıdın tırnaklarla birlikte
yakılması ile başlar. Tılsım yanarken kadın ve erkeğin isimleri yüksek sesle dört kez
tekrarlanır. Yanan tılsım söndükten sonra küllerinin yok edilmesi gerekmektedir. Bu
yok etme ayininin nasıl yapılacağı medyum hocanız tarafından size anlatılacaktır.

Dördüncü aşama veya mühürleme aşaması ise yeniden bir tılsım yazmayı
gerektirir. Yazılan tılsım muska haline getirildikten sonra kimsenin ulaşamayacağı bir
yerde titizlikle saklanmalıdır.

Tırnak Büyüsü Yaptırmak Tehlikeli Midir?

Tırnak büyüsü kara büyü sınıfında yer alan güçlü ve çok etkili bir büyüdür.
Kara büyü çeşitlerinden biri olduğu için genellikle korkulan bir büyüdür. Birçok kişi
tırnak büyüsünün tehlikeli olup olmadığını araştırıyor. Tırnak parçaları kullanılacak
olan kişiye zarar verip vermediği merak edilen konular arasında. Peki, tırnakları
kullanılan kişinin büyü ile ilgili olarak zarar görmesi mümkün mü? Hayır, mümkün
değil. Eğer bu konu ile ilgili tereddütleriniz var ise gerekli tırnak parçalarını sizin için
bulabiliriz.

Tırnak Büyüsü Etkisini Ne Zaman Gösterir?

Tırnak büyüsü hızlı etki gösteren büyülerin başında gelmektedir. Ancak kesin
bir süre bildirmek neredeyse mümkün değildir. Büyü yapan medyum hocanın ilmine
ve kuvvetine bağlı olmakla birlikte büyü yapılan kişiye de bağlıdır. Bu durumda mümkün olan en kısa sürede tesir edeceğini söylemekten öte yapılacak bir şey
bulunmamaktadır.

Tırnak Büyüsü Nasıl Bozulur?

Tırnak büyüsü bozulma işlemi medyum hocalar tarafından yapılmaktadır.
Ancak tırnak büyüsünün kendiliğinden bozulmasını sağlayacak bir durum da söz
konusudur. Tırnak büyüsünün kendiliğinden bozulması ancak saklanan muskanın
habersizce yabancı bir kişi tarafından bulunarak açılması ile mümkündür.

Tırnak büyüsü için hangi tırnaklar kullanılır?

Tırnak büyüsü için sol el serçe ve orta parmak tırnakları kullanılmalıdır.

Tırnak büyüsü gerçekten etkili mi?

Tırnak büyüsü çok etkili ve tesiri yüksek bir çalışmadır.

Tırnak büyüsü ne kadar sürede etki eder?

Tam olarak süresi bilinmese de tırnak büyüsü çok kısa sürede etki eden bir büyü olarak bilinir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu